برگزاری وبینار آشنایی با دستگاه های کمک لاغری با همکاری انجمن علمی دانشجویی تغذیه علوم پزشکی مراغه

برگزاری وبینار با موضوع آشنایی با دستگاه های کمک لاغری با همکاری انجمن علمی دانشجویی تغذیه علوم پزشکی مراغه در ت...

ادامه مطلب